Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że od 30 czerwca 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Wzory dostosowane do naszego projektu zostały udostępnione na podstronie Dokumenty. Przy aplikowaniu o dofinansowanie usług rozwojowych u Operatora FG2 konieczne jest korzystanie wyłącznie ze wzorów z naszej strony (Dokumenty). Poprzednie wersje dokumentów dostępne są na podstronie Archiwum. Wzory źródłowe, zatwierdzone uchwałą KS PSF […]

Organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej w sytuacji stanu epidemii

W związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej. Należy jednocześnie podkreślić konieczność stosowania się do zapisów Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964). Podmiot, który decyduje […]

Forma zdalna realizacji usług rozwojowych (po aktualizacji z 30.03.2020)

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii PARP rekomenduje realizację usług rozwojowych w formie zdalnej. Dla wyjaśnienia, forma zdalna to nie to samo co e-learning (wytyczne dla e-learningu nie ulegają zmianie). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług […]

Zasady zmiany terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy następującą procedurę: zgłoszenie braku możliwości realizacji usługi rozwojowej na adres e-mail rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl. Jeżeli nowy termin jest już znany prosimy wskazać go w wiadomości; publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione […]

Komunikat dotyczący formy obsługi klientów

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że od 12 marca do odwołania wstrzymana została obsługa bezpośrednia klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Obsługi Klienta. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Prosimy również o dostarczanie dokumentów papierowych wyłącznie drogą […]