Od 3 marca nabory dedykowane dla osób samozatrudnionych

Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym. Pod pojęciem „osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników. Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. […]

Warsztaty z przygotowania dokumentów aplikacyjnych dot. dofinansowania usług szkoleniowych

W związku z planowanym w dniach 3-6 marca br. naborem dedykowanym osobom samozatrudnionym (przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą i nie zatrudniającym pracowników) zapraszamy na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej pozyskania dotacji na dofinansowanie usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa). Warsztaty odbędą się 25 lutego 2020 r. w godz. 09:00-13:30Udział w warsztatach jest nieodpłatny.Ilość miejsc jest […]

Dodatkowo ponad 1,2 miliona złotych na szkolenia dla pracowników MSP w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 15 października 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków. Zwiększenie kwot i liczby rund dotyczy ogólnie systemu PSF w woj. śląskim.Wartość puli naboru Operatora FG2 pozostały w dotychczasowej wysokości. Harmonogram naborów na rok 2019, w zakresie […]

Zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 3 października 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanej treści „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, która została opublikowana przez Ministerstwo […]