Forma zdalna realizacji usług rozwojowych (po aktualizacji z 30.03.2020)

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii PARP rekomenduje realizację usług rozwojowych w formie zdalnej. Dla wyjaśnienia, forma zdalna to nie to samo co e-learning (wytyczne dla e-learningu nie ulegają zmianie). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług […]

Zasady zmiany terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy następującą procedurę: zgłoszenie braku możliwości realizacji usługi rozwojowej na adres e-mail rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl. Jeżeli nowy termin jest już znany prosimy wskazać go w wiadomości; publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione […]

Komunikat dotyczący formy obsługi klientów

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że od 12 marca do odwołania wstrzymana została obsługa bezpośrednia klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Obsługi Klienta. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Prosimy również o dostarczanie dokumentów papierowych wyłącznie drogą […]

Od 3 marca nabory dedykowane dla osób samozatrudnionych

Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym. Pod pojęciem „osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników. Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. […]

Warsztaty z przygotowania dokumentów aplikacyjnych dot. dofinansowania usług szkoleniowych

W związku z planowanym w dniach 3-6 marca br. naborem dedykowanym osobom samozatrudnionym (przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą i nie zatrudniającym pracowników) zapraszamy na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej pozyskania dotacji na dofinansowanie usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa). Warsztaty odbędą się 25 lutego 2020 r. w godz. 09:00-13:30Udział w warsztatach jest nieodpłatny.Ilość miejsc jest […]