W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy następującą procedurę:

 1. zgłoszenie braku możliwości realizacji usługi rozwojowej na adres e-mail rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl.
  Jeżeli nowy termin jest już znany prosimy wskazać go w wiadomości;
 2. publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione terminy realizacji usług.
  Pozostałe dane zawarte w Karcie Usługi pozostawić bez zmian;
 3. przesłanie na ww. adres e-mail nowych kart usług ze wskazaniem której umowy i którego przedsiębiorcy dotyczą;
 4. dostarczenie formularzy korygujących w formie papierowej po zniesieniu ograniczeń w obsłudze bezpośredniej klientów lub przesłanie pocztą na etapie rozliczania wraz z wnioskiem o rozliczenie usługi.

  Jednocześnie podkreślamy, że w przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi oraz jej harmonogramu, w odniesieniu do usług, których istnieje techniczna możliwość modyfikacji dat, należy postępować jak dotychczas;

 5. W przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji usługi w Karcie, należy wpisywać nowe miejsce w polu „Szczegóły miejsca realizacji”. System nie przewiduje bowiem modyfikacji pól w sekcji „Miejsce realizacji usługi”.