Standardy świadczenia usług na odległość


Dokumenty zgłoszeniowe

*Formularz ten wypełnia się wyłącznie w razie przesłanek nieuniemożliwiających ubieganie się o pomoc de minimis


Dokumenty dodatkowe i wspomagające


Dokumenty rozliczeniowe