Podstawowa lista fiszek w naborze 31.01-03.02.2023

Na co?

Na jakie usługi udzielamy dotacji

Czytaj

Dokumenty

Regulamin i inne ważne dokumenty

Czytaj

Zgłoszenie

Jak skorzystać?

Czytaj

Podstawowa lista fiszek w ramach tury naboru 31.01-03.02.2023

W związku z wyczerpaniem puli środków w rundzie naboru 31.01-03.02.2023r., zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 31.01.2023 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 10-13.01.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 10-13.01.2023r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]

Aktualizacja harmonogramu naborów PSF na rok 2023

W związku z powtarzającym się występowaniem problemu duplikowania się fiszek w trakcie naboru PSF oraz w odpowiedzi na kierowane do WUP wnioski Przedsiębiorców oraz Operatorów PSF, IP RPO WUP podjęła decyzję o modyfikacji Harmonogramu naborów PSF na rok 2023. Modyfikacja polega na rozdzieleniu rund naborów – odejście od równoczesnego rozpoczęcia naboru przez wszystkich Operatorów. Wszystkie […]

Uzupełnienie podstawowej listy fiszek w ramach naboru 10-13.01.2023

Zgodnie z rekomendacją IP RPO WUP Katowice, publikujemy uzupełnienie podstawowej listy fiszek, obejmujące fiszki, które zostały złożone dwukrotnie przez system ePUAP. Uzupełnienie obejmuje fiszki, które zmieściłyby się w limicie środków w naborze. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicachal. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice […]

Podstawowa lista fiszek w ramach tury naboru 10-13.01.2023

W związku z wyczerpaniem puli środków w rundzie naboru 10-13.01.2023r., zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 10.01.2023 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 13-16.12.2022

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 13-16.12.2022r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]