Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 16-19.05.2023r.

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały ujęte w ramach kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na zielono) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do środy 24 maja włącznie. Liczy się data nadania.

Prosimy o nie zszywanie dokumentów.

Prosimy o dołączanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.