Lista fiszek w ramach puli naboru 17-22 września 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 17-22.09.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków 17.09.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 17-22 września 2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz szybkości ich spływu […]

Aktualizacja części dokumentów zgłoszeniowych PSF

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w dniu 21.08.2019 Komitet Sterujący PSF przyjął uchwałę o aktualizacji dokumentów zgłoszeniowych do projektów PSF. Zmiany mają charakter formalny i nie wpływają na przebieg procedury rekrutacyjnej. Zmianą merytoryczną jest […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 20-25 sierpnia 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 20-25.08.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków 20.08.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 20-25 sierpnia 2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz szybkości ich spływu […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 22 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 22-28.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]

Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w naborze od 22 lipca 2019

Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 22-28 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty zgłoszeniowe: Regulamin naboru do projektu Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 63 Komitetu Sterującego PSF z 24 czerwca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 1 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 01-07.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku). […]

Różne godziny rozpoczęcia naboru fiszek dla poszczególnych operatorów

Informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanych na 1-5 lipca 2019 będą obowiązywać różne godziny rozpoczęcia naboru dla poszczególnych operatorów: Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II) od godziny 8:00; Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki od godziny 10:00; Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach od godziny 12:00; Wyższa Szkoła […]

Przypominamy, o nowym terminie naboru: 1.07.2019 od godz 8.00.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe Przedsiębiorcy przygotowane dla naboru w dn. 24.06.2019, są ważne. Nie ma potrzeby dokonywania zmian w dokumentach zgłoszeniowych, zaświadczeniach/oświadczeniach.     Ponownie potwierdzamy, że w naborze 1-7.07.2019: Usługi rozwojowe zaczynające się w okresie 24-31 sierpnia 2019r. będą kwalifikowane Zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, które byłyby ważne w okresie 24-30 czerwca 2019r, ale straciły ważność, będą […]