W związku z uwolnieniem środków, w terminie od 05 września 2023r. o godz. 8:00:00 rozpocznie się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie pt. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II  (FG2).  

  • Pula środków finansowych przewidzianych na nabór: 1 mln zł (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).
  • Termin rozpoczęcia usług: 06.10.2023r. (1 miesiąc od przesłania fiszki wniosku).
  • Ostateczny termin zakończenia usług dla tego naboru to 06.11.2023r.

Nabór jest skierowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą w województwie śląskim (zgodnie z Regulaminem naboru).

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Adres doręczenia: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział  w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Brak wpływu dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.

Prosimy o dołączenie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyśpieszy i ułatwi podpisanie umowy o dofinansowanie.