Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 06-09.06.2023r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 26 czerwca włącznie.
Liczy się data nadania. Prosimy o nie zszywanie dokumentów.

Prosimy o dołączanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.