Najbliższy nabór fiszek wniosków w projekcie „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” (Operator FG2) za*:

*Prezentowany czas jest przybliżony i nie jest czasem serwera SEKAP


Lista Operatorów:

CSD – Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.
WST – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
RIPH – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
FG 1Fundusz Górnośląski SA 
ARRAgencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA 
FG 2 – Fundusz Górnośląski SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)
ARR2Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)
WST2Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (drugi projekt ogólnowojewódzki)
CSD2Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k. (drugi projekt ogólnowojewódzki)
BCPBielskie Centrum Przedsiębiorczości
FG3Fundusz Górnośląski SA (trzeci projekt ogólnowojewódzki)
RIPH2Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (drugi projekt ogólnowojewódzki)


Harmonogram naborów w PSF w 2021 roku


Harmonogram naborów w PSF w 2020 roku (II połowa 2020)


Harmonogram naborów w PSF w 2020 roku (I połowa 2020)


Harmonogram naborów w ramach PSF na 2019 rok (obowiązuje od 15.10.2019):


Harmonogram naborów w ramach PSF na 2019 rok (obowiązuje do 14.10.2019):


Harmonogram naborów w ramach PSF na 2019 rok (archiwalny – obowiązujący do 29.07.2019):


Harmonogram naborów w ramach PSF na II kwartał 2019 roku (archiwalny):


Harmonogram naborów w ramach PSF na I kwartał 2019 roku: