Najbliższy nabór fiszek wniosków w projekcie „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” (Operator FG2) za*:

*Prezentowany czas jest przybliżony i nie jest czasem serwera ePUAP


Lista Operatorów:

OSI – Obszar strategicznej interwencji (tylko gminy/miasta znajdujące się w wykazie)
WST – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
FG 1Fundusz Górnośląski SA 
FG 2 – Fundusz Górnośląski SA (drugi projekt ogólnowojewódzki)


Harmonogram naborów PSF w 2022 roku

Harmonogram naborów PSF w 2022 roku

Alokacje:


Harmonogram naborów w PSF w 2021 roku

Uwaga! Nabór w grudniu 2021 został odwołany. Więcej >>


Harmonogram naborów w PSF w 2020 roku (II połowa 2020)


Harmonogram naborów w PSF w 2020 roku (I połowa 2020)


Harmonogram naborów w ramach PSF na 2019 rok (obowiązuje od 15.10.2019):


Harmonogram naborów w ramach PSF na 2019 rok (obowiązuje do 14.10.2019):


Harmonogram naborów w ramach PSF na 2019 rok (archiwalny – obowiązujący do 29.07.2019):


Harmonogram naborów w ramach PSF na II kwartał 2019 roku (archiwalny):


Harmonogram naborów w ramach PSF na I kwartał 2019 roku: