W związku z wygaszaniem platformy SEKAP – od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów.
Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF – z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP.

Mając to na uwadze, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r. anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek w ramach PSF.
Przedmiotowe nabory zostaną przeniesione na rok 2022.

Równocześnie informujemy, że nabory fiszek w ramach PSF – oparte o platformę ePUAP –  zostaną przywrócone z dniem 03.01.2022 r.

Harmonogram naborów PSF na rok 2022 musi zostać przygotowany i zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 01.12.2021 r.