Informujemy, że z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, zostają anulowane nabory fiszek rozpoczęte w dniu 16 listopada 2021 roku w tym w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” (FG 2).

Nabór zostanie powtórzony w dniach 22- 25 listopada br., rozpoczęcie godz. 8:00.
Dodatkowo w związku z przerwą w naborach fiszek PSF w okresie 30 listopada – 31 grudnia 2021 kwota naboru zostanie powiększona o grudniową alokację. Alokacja wyniesie 2.640.000 PLN

Kwalifikowalny termin rozpoczęcia usług liczony będzie od pierwotnego terminu naboru, tj. 16.11.2021.