Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 22-25.11.2021 r.

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek.

Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 22.11.2021 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. 4 i 5 Regulaminu rekrutacji).
Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy (par.2 ust.4 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji oraz Uchwała nr 104 KS PSF Poddziałania 8.2.3 w woj. śląskim).

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały ujęte w ramach kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na zielono) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do czwartku, 25 listopada włącznie.
Liczy się data nadania.

DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

Zalecamy przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie do wniosku przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.