Ostateczna lista fiszek w ramach puli naboru 30.06 – 3.07.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 30.06 – 3.07.2020r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 30.06 – 3.07.2020

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 30.06 – 3.07.2020r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków podpisane za pomocą podpisu CC SEKAP (informacja, informacja WUP) oraz przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 30.06.2020 r. […]

Przekroczenie dostępnej puli środków w naborze 30.06 – 3.07.2020

Informujemy, że pula środków w ramach rundy naboru 30 czerwca – 3 lipca 2020 r. została przekroczona.Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Nabór zostanie zamknięty w dniu dzisiejszym, o godzinie 15:00.Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej.

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że od 30 czerwca 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Wzory dostosowane do naszego projektu zostały udostępnione na podstronie Dokumenty. Przy aplikowaniu o dofinansowanie usług rozwojowych u Operatora FG2 konieczne jest korzystanie wyłącznie ze wzorów z naszej strony (Dokumenty). Poprzednie wersje dokumentów dostępne są na podstronie Archiwum. Wzory źródłowe, zatwierdzone uchwałą KS PSF […]

Organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej w sytuacji stanu epidemii

W związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej. Należy jednocześnie podkreślić konieczność stosowania się do zapisów Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964). Podmiot, który decyduje […]