Dodatkowo ponad 1,2 miliona złotych na szkolenia dla pracowników MSP w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 15 października 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków. Zwiększenie kwot i liczby rund dotyczy ogólnie systemu PSF w woj. śląskim.Wartość puli naboru Operatora FG2 pozostały w dotychczasowej wysokości. Harmonogram naborów na rok 2019, w zakresie […]

Zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 3 października 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanej treści „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, która została opublikowana przez Ministerstwo […]

Aktualizacja części dokumentów zgłoszeniowych PSF

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w dniu 21.08.2019 Komitet Sterujący PSF przyjął uchwałę o aktualizacji dokumentów zgłoszeniowych do projektów PSF. Zmiany mają charakter formalny i nie wpływają na przebieg procedury rekrutacyjnej. Zmianą merytoryczną jest […]

Komunikat dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem usług rozwojowych

Zarząd Województwa podjął decyzję o zawieszeniu od 18 do 31 marca 2019 naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Obecnie u operatorów znajduje się ponad 2,6 tys. wniosków, które wymagają rozpatrzenia. U podstaw decyzji […]

Rozpoczynamy projekt

Fundusz Górnośląski  S.A.   realizuje projekt pt.  „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” . W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Uruchomiliśmy infolinie dedykowaną projektowi  pod numerem  510 446 895. Główne Biuro  projektu  będzie zlokalizowane  w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 188. […]