Anulowanie naborów fiszek rozpoczętych w dniu 16 listopada 2021 roku

Informujemy, że z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru […]

Przerwa w naborach fiszek PSF w okresie 30.11 – 31.12.2021

W związku z wygaszaniem platformy SEKAP – od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów. Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF – z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP. Mając to na uwadze, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. – 31.12.2021 […]

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że od 16 listopada 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Zmiany w dokumentach dotyczą głównie dostosowania nomenklatury do zmienionego niedawno Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych.Dookreślono również w Regulaminie naboru do projektu m.in., że uzasadnienie celu biznesowego usługi musi wskazywać na osiągnięcie przez Przedsiębiorcę w wyniku realizacji usługi wymiernych korzyści w sferze ekonomicznej i/ lub […]

Webinarium dot. pozyskiwania dofinansowania PSF na szkolenia i doradztwo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie online pt. „Pozyskiwanie dofinansowania ze środków funduszy europejskich na szkolenia i doradztwo dla firm z województwa śląskiego”. Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2020 roku w godzinach 9:00-11:00. Udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie online skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem […]