Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że 17 stycznia 2022 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami. Zmiany dotyczą dokumentów: Regulamin naboru do projektu Wzór Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy Wzór formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową Wzór umowy wsparcia Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych Instrukcja […]

Planowane wznowienie naborów PSF w 2022 r.

Informujemy, że na platformie ePUAP są już dostępne formularze umożliwiające złożenie fiszek w ramach naborów Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim (PSF). Zaktualizowaliśmy opis krok po kroku procedury naboru oraz publikowaliśmy nową instrukcję składania fiszek w naborach PSF. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem infrastruktury Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Operatorów, niezbędne dla uruchomienia nowego […]

Anulowanie naborów fiszek rozpoczętych w dniu 16 listopada 2021 roku

Informujemy, że z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru […]