Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że od 16 listopada 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Zmiany w dokumentach dotyczą głównie dostosowania nomenklatury do zmienionego niedawno Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych.Dookreślono również w Regulaminie naboru do projektu m.in., że uzasadnienie celu biznesowego usługi musi wskazywać na osiągnięcie przez Przedsiębiorcę w wyniku realizacji usługi wymiernych korzyści w sferze ekonomicznej i/ lub […]

Webinarium dot. pozyskiwania dofinansowania PSF na szkolenia i doradztwo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie online pt. „Pozyskiwanie dofinansowania ze środków funduszy europejskich na szkolenia i doradztwo dla firm z województwa śląskiego”. Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2020 roku w godzinach 9:00-11:00. Udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie online skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem […]

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że od 30 czerwca 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Wzory dostosowane do naszego projektu zostały udostępnione na podstronie Dokumenty. Przy aplikowaniu o dofinansowanie usług rozwojowych u Operatora FG2 konieczne jest korzystanie wyłącznie ze wzorów z naszej strony (Dokumenty). Poprzednie wersje dokumentów dostępne są na podstronie Archiwum. Wzory źródłowe, zatwierdzone uchwałą KS PSF […]

Organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej w sytuacji stanu epidemii

W związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej. Należy jednocześnie podkreślić konieczność stosowania się do zapisów Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964). Podmiot, który decyduje […]