Informujemy, że na platformie ePUAP są już dostępne formularze umożliwiające złożenie fiszek w ramach naborów Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim (PSF).

Zaktualizowaliśmy opis krok po kroku procedury naboru oraz publikowaliśmy nową instrukcję składania fiszek w naborach PSF.

Obecnie trwają prace nad dostosowaniem infrastruktury Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Operatorów, niezbędne dla uruchomienia nowego obiegu dokumentów, dlatego rozpoczęcie naborów PSF planowane jest nie wcześniej niż od 18 stycznia 2022r.
Zaktualizowany został zatem harmonogram naborów na 2022 rok.

W międzyczasie nowy system naborów będzie testowany.