Informujemy, że 17 stycznia 2022 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami.

Zmiany dotyczą dokumentów:

  • Regulamin naboru do projektu
  • Wzór Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy
  • Wzór formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową
  • Wzór umowy wsparcia
  • Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych
  • Instrukcja składnia fiszki wniosku za pomocą ePUAP
  • Instrukcja dotycząca podatku VAT w kartach usług i umowie wsparcia
  • Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Aktualne wersje zamieściliśmy na podstronie Dokumenty, a zakres zmian opisano na stronie internetowej WUP.

Nowe wzory dokumentów obowiązują dla naborów PSF od 18.01.2022.