W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie uwzględnia lub nieuwzględniania podatku VAT w umowach o dofinansowanie usług rozwojowych oraz Kartach usług, opracowano Instrukcję w tym zakresie.

Instrukcja ma charakter pomocniczy dla Usługodawców przy opracowaniu Kart usług.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.