Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 15-18.12.2020

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 15-18.12.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 15.12.2020 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 17-20.11.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 17-20.11.2020r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]

Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 17-20.11.2020

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 17-20.11.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 17.11.2020 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że od 16 listopada 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Zmiany w dokumentach dotyczą głównie dostosowania nomenklatury do zmienionego niedawno Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych.Dookreślono również w Regulaminie naboru do projektu m.in., że uzasadnienie celu biznesowego usługi musi wskazywać na osiągnięcie przez Przedsiębiorcę w wyniku realizacji usługi wymiernych korzyści w sferze ekonomicznej i/ lub […]