W związku z wyczerpaniem puli środków w rundzie naboru 04-07.04.2023r., zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek.

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek.

Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 04.04.2023 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. 4 i 5 Regulaminu rekrutacji).
Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy (par.2 ust.4 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały ujęte w ramach kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na zielono) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do piątku, 7 kwietnia włącznie. Liczy się data nadania.

Prosimy o nie zszywanie dokumentów.

Prosimy o dołączanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.