Na co?

Na jakie usługi udzielamy dotacji

Czytaj

Dokumenty

Regulamin i inne ważne dokumenty

Czytaj

Zgłoszenie

Jak skorzystać?

Czytaj

Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że od 16 listopada 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych. Zmiany w dokumentach dotyczą głównie dostosowania nomenklatury do zmienionego niedawno Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych.Dookreślono również w Regulaminie naboru do projektu m.in., że uzasadnienie celu biznesowego usługi musi wskazywać na osiągnięcie przez Przedsiębiorcę w wyniku realizacji usługi wymiernych korzyści w sferze ekonomicznej i/ lub […]

Webinarium dot. pozyskiwania dofinansowania PSF na szkolenia i doradztwo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie online pt. „Pozyskiwanie dofinansowania ze środków funduszy europejskich na szkolenia i doradztwo dla firm z województwa śląskiego”. Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2020 roku w godzinach 9:00-11:00. Udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie online skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 20-23.10.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 20-23.10.2020r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek. Wyjaśnienie Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 1.452.000,00 zł. Podstawowa […]

Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 20-23.10.2020

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 20-23.10.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 20.10.2020 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 22-25.09.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 22-25.09.2020r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na niebiesko) proszeni są […]