Informacja o naborze ciągłym z dnia 5 września 2023r.

Na co?

Na jakie usługi udzielamy dotacji

Czytaj

Dokumenty

Regulamin i inne ważne dokumenty

Czytaj

Zgłoszenie

Jak skorzystać?

Czytaj

Podstawowa lista fiszek w ramach tury naboru 14-17.03.2023

W związku z wyczerpaniem puli środków w rundzie naboru 14-17.03.2023r., zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 14.03.2023 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 21-24.02.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 21-24.02.2023r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]

Komunikat dla przedsiębiorców – dotyczy naboru 21-24.02.2023

Zgodnie z rekomendacją IP RPO WUP Katowice z dnia 24.02.2023 roku, Operator FG2  informuje o możliwości złożenia odwołania do Operatora wraz z dowodem nieskutecznej próby złożenia fiszki w okresie występowania problemów w funkcjonowaniu ePUAP tj. w dniu 21 .02.2023, jeśli skutkowałoto dla przedsiębiorcy niemożnością skutecznego złożenia fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF w […]

Podstawowa lista fiszek w ramach tury naboru 21-24.02.2023

W związku z wyczerpaniem puli środków w rundzie naboru 21-24.02.2023r., zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 21.02.2023 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 31.01-03.02.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 31.01-03.02.2023r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]