Zgodnie z rekomendacją IP RPO WUP Katowice z dnia 24.02.2023 roku, Operator FG2  informuje
o możliwości złożenia odwołania do Operatora wraz z dowodem nieskutecznej próby złożenia fiszki
w okresie występowania problemów w funkcjonowaniu ePUAP tj. w dniu 21 .02.2023, jeśli skutkowało
to dla przedsiębiorcy niemożnością skutecznego złożenia fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF w naborze 21-24.02.2023. Decyzja ta wynika ze zgłaszanych problemów technicznych ePUAP.