Informujemy, że usługi rozwojowe w projekcie „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023