Lista fiszek w naborze 2 - 5 czerwca

Na co?

Na jakie usługi udzielamy dotacji

Czytaj

Dokumenty

Regulamin i inne ważne dokumenty

Czytaj

Zgłoszenie

Jak skorzystać?

Czytaj

Lista fiszek w ramach puli naboru 31 marca – 3 kwietnia 2020

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 31.03-03.04.2020r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków w dniu 31.03.2020

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 31 marca – 3 kwietnia 2020 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz […]

Forma zdalna realizacji usług rozwojowych (po aktualizacji z 30.03.2020)

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii PARP rekomenduje realizację usług rozwojowych w formie zdalnej. Dla wyjaśnienia, forma zdalna to nie to samo co e-learning (wytyczne dla e-learningu nie ulegają zmianie). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług […]

Zasady zmiany terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy następującą procedurę: zgłoszenie braku możliwości realizacji usługi rozwojowej na adres e-mail rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl. Jeżeli nowy termin jest już znany prosimy wskazać go w wiadomości; publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione […]

Komunikat dotyczący formy obsługi klientów

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że od 12 marca do odwołania wstrzymana została obsługa bezpośrednia klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Obsługi Klienta. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Prosimy również o dostarczanie dokumentów papierowych wyłącznie drogą […]

Komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż od dnia 31 marca 2020 roku fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Od 31 marca fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji […]