Dodatkowo ponad 1,2 miliona złotych na szkolenia dla pracowników MSP w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 15 października 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków. Zwiększenie kwot i liczby rund dotyczy ogólnie systemu PSF w woj. śląskim.Wartość puli naboru Operatora FG2 pozostały w dotychczasowej wysokości. Harmonogram naborów na rok 2019, w zakresie […]

Zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 3 października 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Zmiana regulaminu wynika z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanej treści „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, która została opublikowana przez Ministerstwo […]

Aktualizacja części dokumentów zgłoszeniowych PSF

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w dniu 21.08.2019 Komitet Sterujący PSF przyjął uchwałę o aktualizacji dokumentów zgłoszeniowych do projektów PSF. Zmiany mają charakter formalny i nie wpływają na przebieg procedury rekrutacyjnej. Zmianą merytoryczną jest […]