W związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej.

Należy jednocześnie podkreślić konieczność stosowania się do zapisów Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964).
Podmiot, który decyduje się na organizację stacjonarnej usługi rozwojowej musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii, a także wynikające z tych obostrzeń potencjalne trudności dla uczestników usług.

Dla ułatwienia organizacji m.in. szkoleń Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”.

Organizatorzy usług rozwojowych zobowiązani są stosować ww. Wytyczne.