Informujemy o aktualizacji harmonogramu naborów w ramach PSF w zakresie nowych projektów PSF.

Kwota środków na poszczególne rundy naborów w ramach nowych projektów PSF nie została jeszcze ustalona.