W związku z planowanym w dniach 3-6 marca br. naborem dedykowanym osobom samozatrudnionym (przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalności gospodarczą i nie zatrudniającym pracowników) zapraszamy na warsztaty z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej pozyskania dotacji na dofinansowanie usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa).

Warsztaty odbędą się 25 lutego 2020 r. w godz. 09:00-13:30
Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Tematyka warsztatów obejmie praktyczne zagadnienia aplikowania o dotację na szkolenia i doradztwo, w tym przygotowania dokumentów zgłoszeniowych.

Poza informacjami jakie dokumenty należy przygotować i złożyć poruszone będą kwestie:

  • przebiegu procedury aplikacyjnej
  • najczęstszych błędów w wypełnianiu dokumentów

Miejsce realizacji warsztatów:

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
(siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
ul. Jana Kilińskiego 25
41-200 Sosnowiec.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu informacyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby samozatrudnione.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w warsztatach to prosimy o dodatkowy kontakt (32) 360-70-62.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Tel. 32/360 70 62, 32/263 50 37
e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.pl