Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe Przedsiębiorcy przygotowane dla naboru w dn. 24.06.2019, są ważne.
Nie ma potrzeby dokonywania zmian w dokumentach zgłoszeniowych, zaświadczeniach/oświadczeniach.    

Ponownie potwierdzamy, że w naborze 1-7.07.2019:

  • Usługi rozwojowe zaczynające się w okresie 24-31 sierpnia 2019r. będą kwalifikowane
  • Zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, które byłyby ważne w okresie 24-30 czerwca 2019r, ale straciły ważność, będą respektowane
  • Dokumenty wydrukowane i podpisane, czyli przygotowane do złożenia  w pierwotnym terminie naboru (24-30.06) będą respektowane.
    Nie ma konieczności ponownego drukowania i podpisywania dokumentów

Rozpoczęcie naboru w Funduszu Górnośląskim (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II) od godziny 8:00.

Fiszka musi zostać podpisana i wysłana najwcześniej o godzinie rozpoczęcia naboru.

Godziny naborów u innych Operatorów.