Informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanych na 1-5 lipca 2019 będą obowiązywać różne godziny rozpoczęcia naboru dla poszczególnych operatorów:

  • Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II) od godziny 8:00;
  • Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki od godziny 10:00;
  • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach od godziny 12:00;
  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach od godziny 14:00;
  • Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji (OSI Bytom) prowadzi nabór ciągły.

Celem podziału jest zabezpieczenie płynnego procesu wnioskowania o środki dostępne w Podmiotowym Systemie Finansowania usług rozwojowych.

Ważna informacja!
Fiszka musi zostać podpisana i wysłana najwcześniej o godzinie rozpoczęcia naboru, tj.:

  • w Funduszu Górnośląskim (FG2) o godzinie 8:00;
  • w Centrum Szkoleniowo-Doradczym dr Piotr Kurnicki (CSD) o godzinie 10:00;
  • w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach (RIPH) o godzinie 12:00;
  • w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (WST) oraz Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach (GAPR) o godzinie 14:00;
  • w Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji (OSI Bytom) o dowolnej godzinie.

Fiszki zostaną udostępnione w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w piątek 28 czerwca 2019 po godzinie 12:00.