W związku z brakiem pełnej funkcjonalności systemu SEKAP umożliwiającej poprawne składanie Fiszek PSF, co wynika z przyczyn niezależnych od Operatora oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, informujemy o przesunięciu terminu naboru fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych na poniedziałek 1 lipca 2019 od godziny 8:00.

Nabory dotyczą następujących operatorów:
• Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp. k.;
• Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II);
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Administratorzy systemu podejmują wszelkie starania, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność systemu SEKAP.

Prosimy o nieskładanie Fiszek w systemie SEKAP.
Złożone przed 1 lipca 2019 roku fiszki nie będą brane pod uwagę.

Informacja oficjalna na stronie rpo.wup-katowice.pl


Ponadto informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanym na 1-7 lipca 2019:

  • usługi rozwojowe zaczynające się w okresie 24-31 sierpnia 2019 będą kwalifikowane
  • zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, które byłyby ważne w okresie 24-30 czerwca 2019, ale straciły ważność, będą respektowane w naborze prowadzonym od 1.07.2019 r.

Informacja oficjalna na stronie rpo.wup-katowice.pl