Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 22-25.09.2020 r.

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane za pomocą podpisu CC SEKAP (informacja, informacja WUP) oraz przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 22.09.2020 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (art.2 ust.4 pkt. 4 i 5 Regulaminu rekrutacji)

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do piątku, 25 września włącznie.
Liczy się data nadania.
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Zalecamy przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie do wniosku przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.