Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż od dnia 31 marca 2020 roku fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Od 31 marca fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

W związku z powyższym od 31 marca zmienia się Instrukcja składnia fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych.
Jej aktualną wersję umieściliśmy we wzorach dokumentów.