Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 22-25.09.2020r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na niebiesko) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do wtorku, 6 października włącznie.
Liczy się data nadania.

*errata dotyczy błędnego oznaczenia fiszek 3473237 i 3473255.
Korekta nie wpływa na fiszki przyjęte z listy rezerwowej.
Erratę opublikowano 5.10.