Informujemy, że pula środków w naborze 28-31.07.2020 r. została przekroczona o ponad 10%.

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 28-31.07.2020 r.

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane za pomocą podpisu CC SEKAP (informacja, informacja WUP) oraz przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 28.07.2020 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Przesłanie dokumentów dotyczy wyłącznie fiszek mieszczących się w alokacji (oznaczonych na ZIELONO na liście), tj. poz. 1-38.

Dokumenty należy nadać do czwartku, 30 lipca włącznie.
Liczy się data nadania.