Informacja o naborze ciągłym z dnia 5 września 2023r.

Na co?

Na jakie usługi udzielamy dotacji

Czytaj

Dokumenty

Regulamin i inne ważne dokumenty

Czytaj

Zgłoszenie

Jak skorzystać?

Czytaj

Dodatkowy milion złotych na szkolenia dla pracowników MŚP w regionie

Informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 30 lipca 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków. Szczegółowe zestawienie zwiększonych kwot przedstawia się następująco. Zestawienie znajduje się również na stronie: http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf

Lista fiszek w ramach puli naboru 22 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 22-28.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków 22.07.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 22-28 lipca 2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz szybkości ich spływu […]

UWAGA! Podział godzin naboru fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych

Informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanych na 22-28 lipca 2019 będą obowiązywać różne godziny rozpoczęcia naboru dla poszczególnych operatorów: • Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II) od godziny 8:00;• Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki od godziny 10:00;• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach od godziny 12:00;• Bytomska […]

Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w naborze od 22 lipca 2019

Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 22-28 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty zgłoszeniowe: Regulamin naboru do projektu Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 63 Komitetu Sterującego PSF z 24 czerwca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 […]