Ostateczna lista fiszek w ramach tury naboru 15-18.11.2022

Na co?

Na jakie usługi udzielamy dotacji

Czytaj

Dokumenty

Regulamin i inne ważne dokumenty

Czytaj

Zgłoszenie

Jak skorzystać?

Czytaj

Nowelizacja dokumentów PSF

Informujemy, że 27 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy i realizacji m.in. niniejszego projektu. Z przyjętą aktualizacją wiąże się częściowa zmiana funkcjonowania systemu, […]

Komunikat dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem usług rozwojowych

Zarząd Województwa podjął decyzję o zawieszeniu od 18 do 31 marca 2019 naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. Obecnie u operatorów znajduje się ponad 2,6 tys. wniosków, które wymagają rozpatrzenia. U podstaw decyzji […]

Nowelizacja dokumentów PSF

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO […]

Rozpoczynamy projekt

Fundusz Górnośląski  S.A.   realizuje projekt pt.  „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” . W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Uruchomiliśmy infolinie dedykowaną projektowi  pod numerem  510 446 895. Główne Biuro  projektu  będzie zlokalizowane  w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 188. […]