Informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanych na 22-28 lipca 2019 będą obowiązywać różne godziny rozpoczęcia naboru dla poszczególnych operatorów:

• Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II) od godziny 8:00;
• Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki od godziny 10:00;
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach od godziny 12:00;
• Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji (OSI Bytom) prowadzi nabór ciągły.

Cel podziału:

zabezpieczenie płynnego procesu wnioskowania o środki dostępne w Podmiotowym Systemie Finansowania usług rozwojowych

Ważna informacja!

Fiszka musi zostać podpisana i wysłana najwcześniej o godzinie rozpoczęcia naboru, tj.:
• w Funduszu Górnośląskim (FG2) o godzinie 8:00;
• w Centrum Szkoleniowo-Doradczym dr Piotr Kurnicki (CSD) o godzinie 10:00;
• w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (WST) o godzinie 12:00;
• w Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji (OSI Bytom) o dowolnej godzinie.

Fiszki zostaną udostępnione w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w piątek 19 lipca 2019 po godzinie 12:00.