Informujemy, że od 16 listopada 2020 obowiązywać będą nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Zmiany w dokumentach dotyczą głównie dostosowania nomenklatury do zmienionego niedawno Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych.
Dookreślono również w Regulaminie naboru do projektu m.in., że uzasadnienie celu biznesowego usługi musi wskazywać na osiągnięcie przez Przedsiębiorcę w wyniku realizacji usługi wymiernych korzyści w sferze ekonomicznej i/ lub rynkowej.

Lista zmienionych dokumentów obejmuje:

  • Regulamin naboru do projektu
  • Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy
  • Formularz zgłoszeniowy osoby kierowanej na usługę rozwojową
  • Wzór umowy o dofinansowanie
  • Wzór karty oceny wniosku zgłoszeniowego

Wzory dostosowane do naszego projektu zostały udostępnione na podstronie Dokumenty.

Przy aplikowaniu o dofinansowanie usług rozwojowych u Operatora FG2 konieczne jest korzystanie wyłącznie ze wzorów z naszej strony (Dokumenty).

Poprzednie wersje dokumentów dostępne są na podstronie Archiwum.


Wzory źródłowe, zatwierdzone uchwałą KS PSF nr 90 dostępne są na stronie WUP.