Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 30.06 – 3.07.2020r.

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane za pomocą podpisu CC SEKAP (informacja, informacja WUP) oraz przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 30.06.2020 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do czwartku, 2 lipca włącznie.
Liczy się data nadania.