Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych prowadzone przez Operatorów PSF, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.

W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.