Informacja o naborze ciągłym z dnia 5 września 2023r.

Informujemy, że wnioski są rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie. Operator poinformuje drogą email wszystkich Przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty w wymaganym terminie, o wyniku weryfikacji wniosku,  w tym o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Kolejność rozpatrywania wniosków została ustalona w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku.

Wznowienie  naboru fiszek od 05 września 2023r. w trybie ciągłym

W związku z uwolnieniem środków, w terminie od 05 września 2023r. o godz. 8:00:00 rozpocznie się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie pt. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II  (FG2).   Pula środków finansowych przewidzianych na nabór: 1 mln zł (nabór ciągły do wyczerpania alokacji). Termin rozpoczęcia usług: 06.10.2023r. (1 miesiąc od przesłania fiszki wniosku). Ostateczny termin zakończenia usług dla tego naboru to […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 06-09.06.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 06-09.06.2023r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]

Podstawowa lista fiszek w ramach tury naboru 06-09.06.2023

W związku z wyczerpaniem puli środków w rundzie naboru 06-09.2023r., zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 06.06.2023 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 16-19.05.2023

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 16-19.05.2023r. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały ujęte w ramach kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na zielono) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora. Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicachal. Roździeńskiego 188, 40-203 […]