W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w dniu 21.08.2019 Komitet Sterujący PSF przyjął uchwałę o aktualizacji dokumentów zgłoszeniowych do projektów PSF.

Zmiany mają charakter formalny i nie wpływają na przebieg procedury rekrutacyjnej.
Zmianą merytoryczną jest dodanie punktu w części F (F.1.10) w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorcy.

Zmiany wprowadzono w dokumentach:

Wzory są dostępne do pobrania (Dokumenty) i będą wymagane w najbliższym naborze FG2 (17-22.09).