W związku z zaobserwowaną w ostatnich naborach masowym wielokrotnym przesyłaniem tej samej fiszki przez tych samych przedsiębiorców w jednej turze naboru Komitet Sterujący PSF Poddziałania 8.2.3 w woj. śląskim Uchwałą nr 104 z dnia 19.08.2021 przyjął zasadę, wg której jeden Przedsiębiorca może złożyć jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego Operatora. W przypadku wysyłki tej samej fiszki, w tym samym naborze, przez tego samego Przedsiębiorcę, żadna z nich nie zostanie uwzględniona na liście fiszek.

W opisanej wyżej sytuacji Operator odrzuca wszystkie fiszki złożone w danej turze naboru przez tego Przedsiębiorcę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 19.08.2021.
Tym samym będzie stosowana już od najbliższej tury naboru 24-27.08