informujemy, że ze względu na dużą ilość przyjętych wniosków w naborze może wystąpić konieczność wydłużenia czasu weryfikacji części wniosków o kilka dni.

Wydłużenie czasu weryfikacji nie zagrozi podpisaniu umów przed rozpoczęciem usług rozwojowych.