Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w teście składania fiszek PSF za pomocą ePUAP.

Więcej informacji na stronie WUP Katowice