W związku z wyczerpaniem puli środków w rundzie naboru 04-06.05.2022r., zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków.

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek.

Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 04.05.2022 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. 4 i 5 Regulaminu rekrutacji).
Lista nie zawiera również fiszek powtarzających się od jednego przedsiębiorcy (par.2 ust.4 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały ujęte w ramach kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na zielono) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 9 maja włącznie.
Liczy się data nadania.

DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW