Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 31.05-03.06.2022

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 550.000,00 zł.
Suma dofinansowania fiszek mieszczących się w puli środków na Podstawowej liście fiszek wynosi 554.480,54 zł.
Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze.
Suma dofinansowania fiszek mieszczących się w puli środków na Ostatecznej liście fiszek wynosi 554.479,74 zł.