Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 20-23.10.2020r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista nie zawiera nowych fiszek.

Wyjaśnienie

Kwota dofinansowania dostępna w rundzie naboru, powiększona o 10% wynosiła 1.452.000,00 zł.
Podstawowa lista fiszek opiewa na kwotę 1.950.383,20 zł, ponieważ zostały przyjęte wszystkie fiszki złożone w tej samej sekundzie co ostatnia fiszka mieszcząca się w alokacji rundy (zgodnie z par.2 ust.4 pkt.10 i 11 Regulaminu).

Kwota uwolniona z uwagi na niedostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie spowodowała obniżenia sumy fiszek poniżej alokacji dostępnej w naborze.
Ostateczna lista fiszek obejmuje fiszki o łącznej wartości dofinansowania 1.885.295,20 zł.