Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 01-04.06.2021r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są o dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych do Operatora.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do czwartku, 24 czerwca włącznie.
Liczy się data nadania.

DOKUMENTY MUSZĄ ZOSTAĆ NADANE POCZTĄ LUB KURIEREM ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ŚCIEŻKI AUDYTU TERMINÓW DORĘCZENIA DOKUMENTÓW

Zalecamy przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie do wniosku przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.