W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony przedsiębiorców względem zasad przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych przez Operatora PSF, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Fundusz Górnośląski S.A. informują, iż zasady naboru wniosków do projektów nie przewidują prowadzenia tzw. list kolejkowych. Powyższe oznacza, że jakiekolwiek tego typu listy nie są honorowane przez Operatora w procesie naboru.

Procedura rekrutacyjna odbywa się w oparciu o postanowienia dokumentów projektowych obowiązujących na dzień złożenia wniosku, zgodnie z zapisami obowiązującego Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim.